Woondomeinen: trends in het nieuwe stedelijke wonen

Woondomeinen: trends in het nieuwe stedelijke wonen 

De woningmarkt is in beweging; naar verwachting woont in 2050 twee derde van de wereldbevolking in steden. De aantrekking van steden zorgt nu al voor het opkomen van nieuwe woonvormen waarbij levenskwaliteit en service centraal staan: co-livingliving as a service en hybride woonconcepten. Geïnspireerd door overkoepelende trends, aangejaagd door ervaring in bijvoorbeeld internationale studentenhuisvesting, waar flexibel, servicegericht wonen al langer de norm is. 

Macrotrends in wonen

Nieuwe manieren van wonen en gebiedsontwikkeling ontstaan door een aantal grote (internationale) bewegingen. Vier macrotrends springen eruit:

  • Verstedelijking: jonge mensen in wereldsteden hebben meer met elkaar gemeen dan met generatiegenoten op het platteland.
  • Nieuwe compacte woonvormen: een kleine privéruimte gecombineerd met hoogwaardige gedeelde ruimten en voorzieningen. 
  • Gemak: living as a service, toegang wordt belangrijker dan bezit. Voorzieningen die bij de huur inzitten haken aan op het idee van een deeleconomie. 
  • Nieuwe manieren van gemeenschappen, zoals co-living, co-creatie, huisvesting voor verschillende generaties.

In de stad van de toekomst vloeien wonen, werken en leren in elkaar over. Leren gebeurt steeds meer online en op afstand. Flexibel werken kan waar en wanneer je wilt. Dat roept nieuwe vragen op. Wat maakt van een woonomgeving een district met hoge levenskwaliteit? Hoe trek je talent aan, en hoe houd je het vast? De rol van belegger en beheerder van vastgoed verandert. Vroeger gaf je de sleutel aan een gebruiker en was je klaar, nu begint het daarmee pas.

De student als aanjager van hybride woonvormen

De studentenhuisvesting zoals al decennia de norm in Engeland en Amerika kenmerkt zich door een campus, met veel gedeelde voorzieningen en services die standaard bij de huurprijs zijn inbegrepen. Purpose-built student accommodation is interessant voor beleggers en fondsen. De markt is stabiel en niet zo conjunctuurgevoelig.

Studentenhuisvesting naar Angelsaksisch voorbeeld komt steeds meer op in andere delen van Europa, ook als variant voor andere doelgroepen: young professionals en senioren, maar ook gezinnen. Het gezinsleven kent bovendien steeds meer verschillende vormen: het parttime gezin, samengesteld gezin, latrelaties. Het campusleven is een aanjager van co-living voor mensen in andere levensfases of -vormen, maar ook voor hybride vormen van wonen zoals short en long stay, co-working, en leefgemeenschappen die tegelijk start-up zijn. Al deze initiatieven hebben gemeen dat ze meer bieden dan alleen stenen.

Alles voor elkaar

De beheerders houden zich niet alleen met het gebouw bezig maar ook met de invulling; ontzorgen en interactie. Bewoners kunnen gebruik maken van voorzieningen als sport, wasservice, beveiliging. Daarnaast zijn er high end sociale activiteiten en festivals, en is er aandacht voor (mentale) gezondheid. Er wordt interactie gestimuleerd tussen de bewoners onderling maar ook met de gebieden er omheen. In de lunchroom in het gebied komen ook zakenlieden lunchen van het kantoorgebied ernaast. Urban loneliness is een uitdaging, mensen wonen dicht op elkaar maar er is toch veel eenzaamheid. Een beheerder kan ook hier een actieve rol in spelen. Met 24-uurs bewaking, of een balie waar huurders terecht kunnen met vragen. Een goede invulling van de commerciële ruimten zorgt bovendien voor sociale cohesie en verhoogt de waarde van het gebied. 

Living as a lifestyle, wonen wordt een merkbeleving
De manier waarop studenten gewend zijn te leven zetten ze graag door. In een stedelijke omgeving is de scheidslijn tussen studeren, werken en wonen kleiner dan vroeger. Hybride woon-werkgebieden kunnen zich snel ontwikkelen tot een gewilde plek en geven een gebied een succesvol tweede leven. Mensen kiezen steeds meer voor een manier van stedelijk wonen die past bij hun levensstijl, hoe ze wonen is onderdeel van hun identiteit.

De uitdaging voor de belegger is het realiseren van huisvesting die past bij deze behoeften van de bewoners in stedelijke gebieden. Woningtypen die makkelijk aan te passen zijn aan de behoeften van de bewoners bijvoorbeeld. En gemeenschappelijke ruimten op de plint van de begane grond en op het dak, voor iedereen even toegankelijk én alvast inbegrepen in de huurprijs. Hiermee wordt wonen een abonnement op een service, iets als Spotify of Greenwheels, waar het niet meer gaat om bezit maar om de toegang tot een dienst.


 

Bronvermelding: Pop Up City, Jorick Beijer - All Things, Greystar, 


Gerelateerd aan de Masterclass 'Studentenhuisvesting als aanjager van het nieuwe wonen in de stad'

Auteur: Barbara Kramer - REMARK
Publicatiedatum: juli 2019

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top