Aanvulling VGME Qteam gezocht

18/05/2020

Het VGME Q-team ('kwaliteits-team') is in 2017 opgericht om het bestuur van de VGME te adviseren en terugkoppeling te geven over de diversiteit, inhoud en kwaliteit van evenementen. Daarnaast wordt met het bestuur de PE punten systematiek gewaarborgd. Het Q-team bestaat uit leden van VGME. Momenteel hebben Ate Wijdeveld RVGME en Marcel Maassen RVGME hierin zitting. De wens is om het team uit te breiden met 1 of 2 VGME leden, bij voorkeur vanuit de hoek Vastgoedontwikkeling en of Financiering.

Wat houdt de rol van Q-team lid in? 
Het Q-team komt eens per kwartaal bij elkaar om het VGME bestuur gevraagd en ongevraagd te voorzien van advies. Dit vanuit eigen expertise en betrokkenheid bij de VGME om kennisdeling nog meer professionele inhoud te geven. Het overleg met het bestuur en de event manager wordt steeds gehouden op een voor alle leden praktische locatie en vindt plaats in een gemoedelijke sfeer.

Wil jij toetreden tot het Q-team? 
Of heb je vragen over het Q-team, ben je enthousiast geworden en zie je voor jou een rol hierin weggelegd? Stuur dan een email aan Ate Wijdeveld voor meer informatie.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top