Ondernemer met een missie

In de serie Leden In Beeld gaan we in gesprek met ons veelzijdige netwerk. Vandaag spreken we Tara Moorman, aangesloten bij VGME sinds 2018.

Van een gebouw een woon- of werkomgeving maken die daadwerkelijk waardevol is voor de gebruiker, dat is waar de 37-jarige ondernemer Tara Moorman zich dagelijks voor inzet. Ze schuwt niet om daarvoor soms tegen heilige huisjes te schoppen. "In het hele bouw- of herontwikkelingsproces wordt het belang van de gebruiker soms over het hoofd gezien. Terwijl de cruciale vraag zou moeten zijn: wat wil je in die ruimte gaan doen?"

Van medewerker tot partner
Op 27-jarige leeftijd begon Tara Moorman met ondernemen. Na een jaar in loondienst bij HWRK te hebben gewerkt, kreeg ze de kans om als partner mee te draaien in dit bedrijf. HWRK heeft zich gespecialiseerd in het verstrekken van advies en het leveren van project- en programmamanagement aan zowel profit als non-profit organisaties in het domein van huisvesting en facilitair. Het bedrijf biedt daarbij een breed scala aan diensten, variërend van strategisch vastgoedadvies en facilitaire verduurzaming tot het optimaliseren van facilitaire processen en het coördineren van een verhuizing. 

Gedeelde verantwoordelijkheid    
HWRK heeft een onconventioneel organisatiemodel. Nieuwe teamleden worden intern opgeleid, met de mogelijkheid om uiteindelijk senior en evenredig mede-eigenaar te worden. Tara vertelt hierover: “Onze organisatiestructuur bevordert ondernemerschap en creativiteit via gelijke gedeelde verantwoordelijkheid. Het is een uniek model dat ik nog niet elders ben tegengekomen in onze branche en het sluit perfect aan bij hoe we willen werken en in verbinding staan met onze klanten. We delen kennis en middelen, waardoor we echt het verschil kunnen maken voor onze opdrachtgevers.” 

“Het betrekken van de gebruiker loopt als een rode draad door mij  professionele leven”

Binnen het bedrijf hanteren ze een verdeelmodel in plaats van te streven naar enorme winst en groei. Tara licht toe: "Op dit moment bestaat ons team uit drie partners, een aspirant-partner en vier medewerkers. We willen met elkaar toegevoegde waarde leveren aan onze klanten en onze organisatie gestaag opbouwen, zonder per se heel groot te worden. We willen bovendien geen concessies te doen aan onze persoonlijke aanpak en de kwaliteit die we onze klanten bieden. Onze langetermijnvisie is om onze klanten te bedienen met een team van 15 partners en 15 medewerkers." 

Rode draad
Tara woont al jaren in Breda, maar groeide op in een klein dorp in Zeeland. Haar subtiele zachte 'g' verraadt dat ze zich al jaren in Brabant bevindt. Ze lacht en zegt: "Ik ben een Brabander met de nuchterheid van een Zeeuw. Mijn vader plaagt me er wel eens mee en noemt me 'Zebra’.” Hoewel ze uit een onderwijsgezin komt, wist ze al vroeg dat ze niet in het onderwijs wilde werken. Ze studeerde aan de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda) en slaagde cum laude in Facility Management & Real Estate. 

Haar afstudeeronderzoek ging over het betrekken van alle stakeholders in de bouwketen om faalkosten in de bouw te minimaliseren. Ze vertelt hierover: "Bij bouw- en renovatieprojecten zouden alle belanghebbenden betrokken moeten worden, van architecten en aannemers tot gebouweigenaren en gebruikers. Zo worden fouten voorkomen en creëer je een gebouw dat optimaal wordt benut, en daar draait het uiteindelijk om. Dit afstudeerthema is als een rode draad door mijn verdere professionele leven gaan lopen.”

Bottom-up benadering
Na haar afstuderen ging Tara’s carrière razendsnel. Ze voltooide een uitdagend management traineeship bij facilitair dienstverlener Facilicom. Tijdens dit traineeship werd ze uitgedaagd om binnen een kort tijdsbestek verschillende managementrollen binnen de facilitaire dienstverlening te ontwikkelen. Tara deelt: “Het was een intensieve en leerzame tijd waarin ik allround opgeleid werd in het huisvestings- en facilitaire werkveld. Ik ontdekte in deze periode waar mijn passie en kracht liggen.” Ze merkte dat ze sterk was in project- en programmamanagement en ze zag de meerwaarde van werken vanuit een bottom-up benadering. 

Tijdens haar studie liep Tara stage bij HWRK (destijds bekend als Interim FM) en bleef daarna in contact met de organisatie. Toen ze een aantal jaar later de kans kreeg om haar expertise in huisvesting en facilitaire zaken in te zetten voor de opdrachtgevers van HWRK, greep ze die kans met beide handen aan. Ze zegt: "Ik ben nooit gaan ondernemen om te ondernemen. Mijn drijfveer ligt in de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ik een project benader. En dat ligt helemaal in lijn met de werkwijze van HWRK. We luisteren naar zowel de opdrachtgever als de gebruiker van een gebouw,  brengen de verschillende behoeftes in kaart en realiseren vervolgens een werk- of woonomgeving die gebruikers nodig hebben.”

“Het liefst zit ik al aan tafel bij een opdrachtgever wanneer het programma van eisen wordt opgesteld”

Van huisvestingsvraagstuk tot oplevering
Tara vertelt dat het belang van het betrekken van de gebruiker in het bouw- of herontwikkelingsproces vaak door vastgoedpartijen wordt onderschat. “Het wordt wel eens gezien als een facilitaire bijzaak die later wel kan worden opgepakt. Nou, dan sla ik meteen aan!”, vertelt ze. Tara benadrukt dat veel problemen achteraf kunnen worden voorkomen als er vanaf het begin rekening wordt gehouden met de behoeften van de gebruikers. Ze heeft meegemaakt dat na de oplevering van een pand bleek dat de stopcontacten op de verkeerde hoogte waren geplaatst en er geen plek was voor afvalcontainers. 

Ze herinnert zich ook een situatie waarbij ze bij het aanleggen van een nieuwe gietvloer in een restaurant van een onderwijsinstelling moest ingrijpen, omdat er geen rekening was gehouden met de bekabeling van kassasystemen die nog aangelegd moest worden. "Zonde, zo’n situatie kan echt voorkomen worden als vooraf wordt bedacht waarvoor een ruimte gebruikt gaat worden en welke behoeften er zijn."

Het komt voor dat Tara een opdracht aan haar voorbij laat gaan, als een klant niet openstaat voor een werkwijze waarbij alle stakeholders worden betrokken. Ze legt uit: “We zijn bij HWRK onafhankelijk en hebben zelf de regie over het type opdracht dat we aannemen. Het moet wel passen binnen onze visie. Het liefst begeleid ik een project vanaf het initiële huisvestingsvraagstuk tot aan de oplevering en zit ik al aan tafel bij een opdrachtgever wanneer het programma van eisen wordt opgesteld. Van daaruit kunnen we dan integraal kijken naar wat er nodig is."

Belang van de eindgebruiker
Om haar kennis over vastgoed te vergroten en de taal beter te leren spreken, volgde Tara zes jaar geleden een aanvullende opleiding in vastgoedmanagement. Bovendien voerde ze binnen HWRK verschillende opdrachten uit voor gemeenten, waarbij ze de verantwoordelijkheid had over complete vastgoedportefeuilles. In deze periode werd ze ook lid van VGME en zette ze zich in de vastgoedbranche steeds sterker in voor haar missie om het belang van de eindgebruiker in het gehele bouw- en renovatieproces te integreren. 

​​“Programmamanagement wordt steeds meer gezien als een belangrijke benadering om vraagstukken op te lossen”

Ze vertelt: "Er heeft geleidelijk aan een verandering plaatsgevonden op het snijvlak van facilitaire dienstverlening en vastgoed. De erkenning van het belang van de gebruiker wordt steeds vanzelfsprekender. Mijn doel is dat het als standaard wordt beschouwd om alle betrokken partijen, van aannemers tot gebruikers, te betrekken bij het gehele proces.” Daarnaast merkt ze op dat programmamanagement steeds meer wordt gezien als een belangrijke benadering om vraagstukken op te lossen. "In mijn rol als programmamanager werk ik op een bredere schaal en over organisatorische grenzen heen. Ik constateer dat er een groeiende vraag is naar deze aanpak," voegt Tara toe.

Ondernemen met vrijheid
Een groot deel van haar tijd besteed Tara aan haar werk en gezin. Wanneer er tussen haar professionele werkzaamheden en de zorg voor haar jonge kinderen ruimte ontstaat, leest ze graag een spannende roman, geniet ze van gezelschapsspellen met vrienden terwijl ze een bourgondisch Brabants biertje drinkt of gaat ze met haar gezin op reis. Binnenkort staat een lange vakantie naar Costa Rica op de planning. 

Tara benadrukt het voordeel van het ondernemerschap: "Ondernemen is hard werken, maar ik ben niet gebonden aan bijvoorbeeld de beperking van 25 vakantiedagen per jaar. Ik heb de vrijheid om deze droomreis met mijn gezin te maken. Even een andere omgeving, het avontuur aangaan en andere culturen ontdekken. Daar geniet ik van en ik vind het belangrijk om dit aan mijn kinderen mee te geven.”

Reageer op dit interview, mail Tara op t.moorman@hwrk.nl

Carrière

2012-2014 Projectleider en business development manager (later: HWRK)
2014-heden Partner/mede-eigenaar HWRK Housing & Facility Professionals

Studie

2005-2009 Facility management & Real Estate bij Breda University of Applied Sciences
2009-2012 Traineeship en diverse projecten bij Facilicom
2012-2015 Nima Business Marketing-B
2017-2018 Hbo+ Vastgoedmanagement bij Haagse Hogeschool

Auteur: Tessa van Leeuwen
Foto: Else Loof

© VGME, februari 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top