Interview: de onbegrensde liefde voor vastgoed van Nico van der Linden

In de serie Leden In Beeld gaan we in gesprek met ons veelzijdige netwerk. Vandaag praten we met Nico van der Linden, aangesloten bij VGME sinds 2016.

Een vastgoedfanaat in hart en nieren! Als zoon van een aannemer was hij al op 16-jarige leeftijd voor het eerst betrokken bij de renovatie van een monumentaal pand. Een rijke carrière vol vooruitstrevende oplossingen in vastgoedmanagement volgde. In zijn vrije tijd kan je hem vinden in historische kastelen, kloosters en ruïnes in Europa. We praten met Nico van der Linden over waarom die oude bouwstijlen hem fascineert, zijn visie op succesvol samenwerken en hoe hij zijn kennis over wil dragen op de volgende generatie.

In één klap volwassen
Tijdens zijn jeugd was hij omringd door liefde voor bouwen en architectuur, maar ook een leraar geschiedenis speelde een sleutelrol in zijn beroepsdeformatie. ‘Die man vertelde zo mooi over historische bouwwerken dat ik er extra nieuwsgierig naar was hoe dit er werkelijk uitzag’, blikt Nico terug. ‘Neem een kathedraal als de Notre Dame, het is toch fascinerend hoe dat zonder enige hulpmiddelen is gebouwd. Ik kan uren kijken naar de duizenden details uit de Gotische bouwstijl.’

‘Achter ieder gipswandje kwam weer een historische schat tevoorschijn’

Nico komt uit een gezin van vijf kinderen en groeit op in Delft. Zijn vader stierf in het harnas tijdens een bedrijfsongeluk. ‘Ik was negen toen mijn vader overleed,’ blikt Nico terug op de verdrietige gebeurtenis, ‘zo word je op jonge leeftijd snel volwassen.’ Na het overlijden van hun vader houdt de familie een aantal panden in bezit. Alle kinderen werken op hun eigen manier mee aan de renovatie van de woningen. ‘Het oudste pand dat we hebben ontwikkeld en bewoond stamt uit de dertiende eeuw, echt magisch! Het is een van de oudste stenen panden van Delft, dat gespaard is gebleven tijdens de stadsbrand in 1536,’ vertelt Nico. 

De renovatie van dit herenhuis begon met veel slopen. ‘Achter ieder gipswandje kwam weer een historische schat tevoorschijn,’ neemt Nico ons mee. ‘Denk aan een prachtig eikenbalkenplafond over volledige etages en een grote schouw bestaande uit authentieke Delfsblauwe tegels.’ Het werd gerenoveerd conform de regels van monumentenzorg en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Een van de grootste verrassingen was een oude waterput. ‘De vele kersenpitten in de put duidde erop dat er ooit een bierbrouwerij gevestigd is geweest,’ vertelt Nico over het gerenoveerde stenen herenhuis waar hij zijn jeugd doorbracht. Zijn moeder is nog altijd de trotse bewoner, ‘we hebben het huis inmiddels weer verbouwd en de begane grond aangepast, zodat zij hier op haar 90ste kan blijven wonen. Prachtig toch?’

Van aannemer naar volkshuisvesting
Het aanpakken van uitdagingen vond hij toen al fantastisch. Nico ging zelfs zo op in het renoveren, dat hij door zijn enthousiasme minder oog had voor zijn studie. Hij bleef hierdoor in het eerst jaar Bouwkunde zelfs zitten. Na zijn studie aan De Haagse Hogeschool twijfelt Nico over zijn toekomst. ‘Het was crisis in de jaren 80, er was nauwelijks werk voor aannemers, dus mijn vader achterna was geen logische stap,’ blikt hij terug. Uiteindelijk kiest hij ervoor om zich breder te ontwikkelen en volgt hij nog een verkorte opleiding Bedrijfskunde.

Nico heeft geluk en kon na zijn studie direct aan de slag. ‘Voor mijn examen had ik al een baan, uniek in die crisisjaren!’ Hij begon zijn carrière bij Haag Wonen en werkt tot de eeuwwisseling bij verschillende grote corporaties, veelal in technische beheerfuncties. ‘Ik had als groot voordeel dat ik tijdens mijn studie al iets met computers had gedaan,’ het werkt als wind in de rug tijdens de opkomst van het internet. ‘In de eerste jaren heb ik onder andere onderhoudsadministraties opgezet. De manier zoals we dat toen hebben verzonnen, dat alle stappen aan elkaar zijn verbonden, bestaat nu nog.

‘Ik geniet ervan als ik mensen zie samenwerken’

Samenwerking
Integrale benadering was en is nog steeds de sleutel,’ vertelt Nico over de werkwijze die zo langzamerhand zijn levensmotto is geworden. In zijn carrière heeft deze voorvechter voor samenwerking vele procestransities doorgevoerd onder de vlag van prominente corporaties. ‘Het klinkt eenvoudig, maar het optimaliseren van onderhoudswerkzaamheden is een van de belangrijkste stappen in de ontwikkeling van dergelijke organisaties. Dit heeft omvangrijke gevolgen. Omdat bijvoorbeeld meerdere werkzaamheden bij één aannemer worden ondergebracht sla je grote efficiëntieslagen,’ motiveert Van der Linden, ‘met als gevolg enorme kostenbesparingen.’

Nico kan vurig vertellen over die integrale aanpak. ‘Ik geniet van mensen die samenwerken, dan komt er echt iets los, dat is altijd positief,’ vertelt Nico, ‘als men blij is in een samenwerking gaat diegene zich ook meer verantwoordelijk voelen voor het project en zich intensiever inspannen.’ Om het succes van zijn aanpak tastbaar te maken geeft hij voorbeelden van opdrachten die hij heeft gerealiseerd.

Ondermijning van beslismogelijkheden
Bij Staedion zet hij een beheerafdeling op voor ruim 34.000 woningen. ‘Nadat we de doelstelling hadden geformuleerd, werd het bezit in kaart gebracht, vervolgens stelden we een begroting samen en gingen we dit realiseren,’ neemt Nico ons mee terug. In deze ontwikkeling legt hij zijn oor te luister bij verschillende marktpartijen, collega’s én bewoners. ‘Vooral die laatste groep neem ik altijd in een pril stadium mee om de plannen te toetsen,’ vertelt Van der Linden.

De aanpak om zoveel mogelijk partijen te betrekken was ook de sleutel van een ontwikkeling bij Portaal in Leiden in 2008. ‘Je hoort wel eens dat men schuw is om verschillende geluiden aan te horen om ondermijning van de beslismogelijkheden te voorkomen, dan pak je het verkeerd aan,’ schetst Nico. ‘Het is essentieel dat je aan de voorkant goed het doel formuleert: wat verwacht je op te halen bij bijvoorbeeld bewoners en dat moet je hen ook uitleggen! Alleen dan werk je echt samen.’

‘Ik help graag de rode draad terugvinden als een project vastloopt’

Integraliz
In 2015, Nico is dan begin vijftig, wordt hij noodgedwongen ontslagen vanwege de grote bezuinigingen bij de woningcorporaties. Hij staat na de twijfel over wat hij na zijn studie Bouwkunde moest gaan doen, opnieuw op een kruising in zijn carrière. ‘In gesprekken met een relatie van mij; klimaatspecialist Anneke van Veen, leerde ik meer over klimaatadaptief bouwen (een bouwmethode die moet leiden tot onder andere minder wateroverlast, hittestress en meer biodiversiteit, red.)’ Samen met Van Veen richt hij Groep Klimaatbestendig Wonen op, een stuurgroep die onder andere met gemeenten, Rijkoverheid en hoogheemraadschap aan tafel zit.

Nico neemt deze en alle andere ervaringen mee in zijn eigen onderneming. De naam Integraliz is, hoe kan het ook anders, afgeleid van zijn favoriete samenwerkingsmethode. In de jaren die volgen werkt hij aan mooie opdrachten voor Patrimonium Barendrecht, De Woningstichting in Wageningen en Velison Wonen in IJmuiden. ‘Die laatste twee opdrachten deed ik tegelijkertijd, omdat ik door de coronapandemie vanuit huis moest werken was dit, ondanks de grote afstand, goed te combineren,’ vertelt Nico.

De overeenkomst in de vragen die de ervaren Van der Linden aanneemt met Integraliz zijn gecompliceerde uitdagingen in organisatiestructuren of bouwprojecten. ‘Ik help graag de rode draad terugvinden als een project vastloopt op planning, structuur of communicatie. Puinhoop organiseren,’ lacht Nico. Zo werkt hij momenteel aan een omvangrijk meerjarig onderhoudsplan voor 2000 woningen, ‘ik laat het gebruiksklaar achter zodat het direct toepasbaar is.’

'Alle drie mijn zoons studeerden in technische hoek, ik ben heel trots op hen!’

Opvolgers in de startblokken
De geschiedenis herhaalt zich: net zoals zijn vader en hijzelf zijn ook zijn drie zoons geïnteresseerd in exacte vakken, alle drie volgden ze technische studies. ‘Ze zijn in de twintig, maar vanwege de nijpende huizenmarkt wonen ze nog thuis en dat gaat super goed,’ vertelt Nico. ‘Twee van de drie zijn uiteindelijk ook werkzaam in een technische hoek. De derde is net als zijn vader manager geworden bij Albert Heijn. Ik ben heel trots op hen!’

De wijze waarop Nico kan vertellen over architectuur werkt aanstekelijk enthousiast: ‘als ik een tijdmachine had dan was ik even van dichtbij gaan kijken. Hoe bouwden ze werkelijk zo’n piramide? Wie stond er bovenin die constructie details in die kathedraal te beitelen?’ Zo speelt bouw een sleutelrol in zijn leven, werk en privé. Ook komende zomer bezoekt Nico weer indrukwekkende bouwwerken, ‘dit keer staat het schitterende Schotland en Wales op het programma.’ Internationaal boeien hem niet alleen de bouwstijlen, ook de keuken kunnen niet werelds genoeg zijn voor deze ontdekker.

Hij ervaart de laatste jaren een drijfveer om die passionele visie op organisatiestructuur, transities en integrale samenwerking over te dragen. Om in de toekomst als commissaris aan de slag te kunnen volgt hij hiervoor momenteel een opleiding. ‘Het lijkt mij interessant om mijn kennis in te zetten bij een corporatie, onderwijs-, zorg- of cultuurinstelling,’ vertelt Nico. Maar ook individuen kunnen op een bevlogen coach als Nico rekenen. ‘Ik hou van een eerlijke kritische benadering, wat ik zie dat zeg ik. Op die manier vind ik het schitterend om anderen in mijn vakgebied te ondersteunen en ook te helpen ontwikkelen.’

Reageer op dit interview, mail Nico van der Linden op nico.vander.linden@integraliz.nl.

Nico van der Linden (60) woont in Delfgauw samen met Astrid en drie zoons. In zijn vrije tijd reist, wandelt, tuiniert en puzzelt hij graag. Nico speelt klarinet en is liefhebber van de van Oosterse keuken.

Carrière

1985-1990   oa. Beleidsmedewerker Onderhoud bij Haag Wonen
1990-1992   Hoofd Voorbereiding en Toezicht bij Woonplus Schiedam
1992-1997   Hoofd Technisch Beheer bij Woonbron
1997-2006   Manager Vastgoedbeheer bij Staedion
2006-2015   Manager Strategie & Vastgoed bij Portaal
2011-2011   Manager Leefomgeving ai. Bij Portaal
2015-heden Eigenaar bij Integraliz
2016-2020   Initiatiefnemer Groep Klimaatbestendig Wonen
2017-2019  oa. Manager Vastgoed ai. bij WVH Wonen
2017-2020   Projectleider NPO ai. bij Patrimonium Barendrecht
2019-2022   Manager Wonen en Vastgoed ai. bij De Woningstichting
2020-2021   Manager Vastgoed ai. bij Velison Wonen
2020-heden Projectmanager ai. bij Patrimonium Barendrecht

Studie

1980-1985   HBO Bouwkunde bij De Haagse Hogeschool
1986            Kopopleiding bedrijfskunde bij De Haagse Hogeschool
2022            Opleiding commissaris voor het maatschappelijke veld

Auteur: Jeroen Wolfs
Fotografie: Marielle van Opbergen 

© VGME, maart 2023

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top