Interview met Ben van den Berg: een inkijk bij het Rijksvastgoedbedrijf

In de serie Leden In Beeld gaan we in gesprek met ons veelzijdige netwerk. Vandaag praten we met Ben van den Berg, aangesloten bij VGME sinds 2012.

Met zijn team voert hij uiteenlopende vastgoed gerelateerde inspecties uit in duizenden overheidsobjecten. We ontmoeten Ben op het Ministerie van Financiën in Den Haag. Hij vertelt ons over zijn jonge jaren, de jaarlijkse borrel met generaals en hoe trots hij is op zijn twee kinderen.

Deltawerken als inspiratie
De bouw van de Oosterscheldekering (onderdeel van de Deltawerken, red.) intrigeerde Ben van den Berg al op jonge leeftijd. Gedreven door de wens om buiten te werken met techniek, gaat hij naar de MTS Weg en Waterbouw. Na zijn studie gaat Van den Berg aan de slag bij HTM. Hij werkt daar een decennium als Opzichter Infrastructuur van de Haagse openbaar vervoersdienst. Vlak voor de eeuwwisseling besluit hij zich te verbreden, naast zijn werk gaat Ben civiele techniek studeren aan Hogeschool Rotterdam. 

Ook op werkgebied zoekt hij enkele jaren later een nieuwe uitdaging. ‘Ik denk nog met veel plezier terug aan mijn tijd bij Schiphol Group,’ blikt Ben enthousiast terug, ‘mijn team was verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de landside, denk aan: parkeerplaatsen, toegangswegen en de terminals.’ Het reizen breekt hem op en daardoor komt dit avontuur vroegtijdig ten einde. ‘Als ik in Amsterdam had gewoond had ik daar misschien wel nog steeds gewerkt,’ vertelt Ben.

Ben zijn buurvrouw: ‘Wat ga je dadelijk doen als je ingenieur bent?’

Buurvrouw als recruiter
Als Ben op een dag thuiskomt informeert zijn buurvrouw naar zijn plannen als hij is afgestudeerd: ‘wat ga je dadelijk doen als je ingenieur bent?’ Zij is op dat moment teamleider bij Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (de voorganger van de Dienst Vastgoed Defensie, red.) en zij tipt Van den Berg een vacature. Hij stapt in 2002 over naar het Ministerie van Defensie.

Tijdens deze jaren is Ben nauw betrokken bij ontwikkelingen op vastgoedgebied binnen defensie. Hij leidt grootschalige projecten om gebouwen te verduurzamen en realiseert tal van renovaties binnen de overheid. Maar hij speelt ook in op de actualiteit. ‘In 2006 zijn er verschillende incidenten van ongewenst gedrag jegens vrouwen geweest binnen de marine,’ licht Ben toe. ‘Naar aanleiding van de uitkomsten van Commissie Staal zijn er toen allerlei extra voorzieningen gerealiseerd binnen heel Defensie. Zoals internet, luxere accommodaties, nieuw meubilair en sportfaciliteiten,’ vertelt Van den Berg. 

‘Aan de bar met een generaal’

Een generaal als opdrachtgever
Dienst Vastgoed Defensie en later het Rijksvastgoedbedrijf waar Ben van den Berg voor werkt hebben net als ieder ander bedrijf directeuren, managers en afdelingshoofden. Een substantieel verschil zit er in dat sommige collega’s of opdrachtgevers een net iets andere titel hebben. Zo werkt Van den Berg samen met majoors, kolonels en generaals. 

Ben van den Berg denkt graag buiten de gebaande paden. ‘Om die bijhorende strikte hiërarchie voor één middag iets laagdrempeliger te maken, introduceerde ik in 2004 de Militaire Klantenborrel,’ neemt Van den Berg ons mee. Op deze borrels waren vrijwel alle sleutelfiguren binnen defensie aanwezig. ‘Zo stond je aan de bar met een generaal, door de sfeer wordt het gesprek dan toch laagdrempeliger,’ vertelt Ben, ‘dit brengt mensen letterlijk en figuurlijk dichter tot elkaar.’

Uiteenlopende inspecties
Van den Berg werkt bijna twintig jaar voor de overheid in wisselende bestuurlijke rollen. De afgelopen vijf jaar is hij verantwoordelijk voor een team van 21 collega’s. Bestaande uit vastgoedadviseurs en inspecteurs, zij voeren inspecties uit in duizenden overheidsgebouwen. ‘Het Rijk heeft circa 12 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en meer dan 91.000 hectare grond,’ schetst Ben de reusachtige aantallen, ‘denk hierbij bijvoorbeeld aan rechtbanken, gevangenissen, paleizen, kazernes en de kantoren van ministeries.’

In al die objecten komt Van den Berg uiteenlopende casussen tegen. ‘Van grote acute zaken als doorzakkende constructies of afbrokkelend natuurstenen. Tot kleinere problemen als een lekkende radiator of metsel- en voegwerk dat aan onderhoud toe is,’ vertelt Van den Berg over het veelzijdige werk. Op basis van de inspecties van Ben zijn team worden meerjarige onderhoudsplannen samengesteld. ‘En dat is weer de basis voor hoe budgetten worden bepaald, een sneeuwbaleffect.’ 

De conditiemetingen die het team uitvoert worden gedaan conform de NEN 2767 (een objectief meetinstrument voor de conditie van gebouwen en infrastructuur, red.) en de door hen zelf gerealiseerde RVB-BOEI-methodiek. ‘In 2009 verscheen het eerste handboek van deze methodiek,’ licht Van den Berg toe. ‘De RVB-BOEI integreert verschillende aspecten, zoals: brandveiligheid, onderhoud, energetische maatregelen en wet- en regelgeving.’ De inspecteurs van de overheid worden intern opgeleid om met de methode te kunnen werken.

‘Heb je een leegstaand pand, transformeer het!’

‘Je komt overal’
Collega’s Marcel Kaan en Fons Bruin introduceren Ben bij VGME. ‘Je komt altijd op bijzondere locaties,’ vertelt Ben, ‘neem de Bijlmerbajes of de fabriek van een grote vloerenfabrikant.’ Ook de thema’s spreken hem aan. Zo vond hij de Masterclass over Geothermie in De Rotterdam zeer relevant. Maar ook de rondleiding in het Cars Jeans Stadion (voetbalstadion van ADO Den Haag red.) maakte indruk. ‘Ontzettend boeiend om meer te horen over het veiligheidsaspect in zo’n stadion,’ licht hij toe.

In 2015 organiseerde hij zelf een bijeenkomst voor VGME over onder andere de herontwikkeling van leegstaande panden. ‘Dit onderwerp is nog altijd relevant,’ merkt Ben op, ‘heb je een leegstaand pand, transformeer het naar bijvoorbeeld starterswoningen.’ Voor de bijeenkomst had hij de directeur-generaal bereid gevonden om een presentatie te geven. Van den Berg was blij verrast door het hoge aantal aanwezigen. 

Aspirant VGME lid
Hij is de trotse vader van twee kinderen. Zijn zoon studeert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en wordt fiscalist. ‘Ik vind het zo knap van hem als ik die ingewikkelde boeken zie, niets voor mij,’ lacht Ben. Zijn dochter start komend april met de opleiding makelaardij. ‘Als ik nu jong was geweest was ik dat ook gaan doen, meer de commerciële kant van vastgoed,’ blikt Ben terug. Om haar te laten oriënteren in het vak heeft Van den Berg zijn dochter wel eens geïntroduceerd bij een bijeenkomst van VGME. ‘Daarnaast heeft ze stagegelopen bij het kantoor van VGME-Voorzitter Robbert Geerlings,’ vertelt Ben bevlogen. De volgende Van den Berg staat dus in de startblokken om zich aan te sluiten bij VGME. 

Reageer op dit interview, mail Ben op benvanden.berg@rijksoverheid.nl.

Carrière
1990-2001        Opzichter Bestekwerk bij HTM
2001-2002        Opzichter Landside bij Schiphol Group
2002-2014        Plv. Hoofd Dienstkring bij Dienst Vastgoed
                         Defensie 
2010-2012        Accountmanager bij Raad voor Vastgoed
                         Rijksoverheid
2014-2016        Teamleider Programmering bij
                         Rijksvastgoedbedrijf
2016-heden    Hoofd cluster Inspecties bij Rijksvastgoedbedrijf

Studie
1982-1986        MTS Weg en Waterbouw
1999-2003        Civiele Techniek aan Hogeschool Rotterdam
2011-2012        IAV (Integraal Adviseur Vastgoed) aan
                         Hogeschool Utrecht

Ben van den Berg RVGME (56) heeft twee kinderen en woont in Den Haag samen met Mirjam. In zijn vrije tijd fietst, wandelt en golft hij graag. 

Publicatiedatum: april 2021
Auteur: Jeroen Wolfs

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top