Ronde Tafels met leden en Young Professionals (HR)

Gedurende deze ochtend gingen VGME professionals in gesprek met de nieuwe generatie vastgoedprofessionals: studenten van minor Real Estate & Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam. Ieder lid of combinatie van leden zijn het gesprek aangegaan met twee groepen studenten die hun groepsopdracht kort presenteerden en hun knelpunten voor hebben gelegd ter bespreking.

GROEPSOPDRACHT
Bij het ontwikkelen, herontwikkeling en exploiteren van gebouwen lopen diverse belangen door elkaar. Hierrbij mag verwacht worden dat partijen samenwerken, maar dat gebeurt lang niet altijd met als gevolg het ontstaan van een spanningsveld tussen gebruiker(s), beheerder(s), de projectontwikkelaar en de belegger.

Vanaf september werken de studenten in groepen van 4 of 5 aan een vraagstuk van een opdrachtgever. Voor een deel van de studenten is dit een vraagstuk vanuit gebruikersperspectief, waarin een middellange termijn huisvestingsvraag wordt opgelost. Gekeken wordt naar de vastgoedportefeuille en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Gewerkt wordt naar een concrete huisvestingsoplossing, inclusief facilitair plan. Voor het andere deel vanuit het beleggers/ontwikkelaars-perspectief. In de eerste fase van de opdracht is een object geselecteerd en de studenten werken aan een concrete transformatie van dit object.

TOEGEVOEGDE WAARDE
De toegevoegde waarde van deze Ronde Tafels met vastgoedexperts is dat de experts met hun ervaring een bijdrage kunnen leveren in de afwegingen die de studenten gaan maken en daarnaast advies kunnen geven over keuzes die de studenten moeten gaan maken c.q. mee moeten nemen in hun resultaat voor de opdrachtgever.

Wij danken de Hogeschool Rotterdam voor de gastvrijheid en uiteraard de aanwezigen VGME-leden voor hun tijd!
 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top