Vastgoedsociëteit 'De Omgevingswet: wat betekent dit voor mij?'

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Op donderdag 17 november 2022 organiseerde VGME een bijeenkomst over dit boeiende thema. Het was een avond vol kennis en netwerken! Sprekers Annette Zebel en Flip ten Cate spraken over het actuele onderwerp De Omgevingswet, waarna we aan tafel gingen voor een fantastisch netwerkdiner. 

ONDERWERP
De Omgevingswet moet de regels voor ruimtelijke projecten gaan bundelen en vereenvoudigen. Met behulp van 1 digitaal loket zal het makkelijker moeten worden om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Tot zoverre het theoretische gedeelte, maar wat betekent dit nu voor jou als vastgoedbelegger, -eigenaar, of -manager? Deelnemers hebben deze avond zeker meer inzicht gekregen in de veranderingen die op termijn staan te gebeuren en hoe zij hier praktisch mee om kunnen gaan. Aansluitend deelden we ervaringen en praatten we na tijdens het netwerkdiner in de mooie en gezellige setting bij Claus Hoofddorp. 

SPREKERS

Annette Zebel – Legal Manager RHO
Annette is dagelijks bezig met de Omgevingswet. Ze werkt als projectleider, maar vervult ook de functie van legal manager. De komst van de Omgevingswet zorgt voor de nodige uitdagingen. Het doorgronden van het systeem en de bedoeling van de regels staat in haar werk centraal. Zo kan ze klanten en collega’s goed verder helpen bij de voorbereiding van het werken met het nieuwe instrumentarium. Door samen te werken, keuzes te maken en lef te tonen kunnen we volgens Annette deze uitdaging aan!

Flip ten Cate – Directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Sinds 1931 zet Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zich in om de schoonheid van de gebouwde omgeving te bevorderen. Bij de federatie zijn welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap aangesloten. Directeur Flip ten Cate staat aan de leiding van de organisatie en zal inleidend vertellen over de urgentie van de Omgevingswet, prikkelende ideeën over de toepasbaarheid en reikwijdte ervan.

Wij danken de sprekers voor het delen van hun kennis! 
 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top