Webinar: 'Het Belgisch perspectief op het Nederlands zorgvastgoed'

Het programma van de webinar 'Het Belgisch perspectief op het Nederlands zorgvastgoed' was er een met bijzonder veel kennis. Met 5 hoogstaande sprekers uit het zorgvastgoed kwamen de gesprekken goed op gang.

Kijk de webinar hier terug:

Onderwerp: 

Demografisch gezien neemt de behoefte aan passend zorgvastgoed enorm toe; wanneer we kijken naar de komende vergrijzing, de verwachte toename van dementie en het langer zelfstandig ouder worden. De investeringsbehoefte in zorgvastgoed is voor zorginstellingen alleen niet meer op te brengen. Hierdoor ontstaat een nieuwe aantrekkelijke markt voor vastgoedbeleggers die de komende jaren en wellicht decennia alleen nog maar verder zal groeien. Belgische vastgoedfondsen hebben de afgelopen jaren voor vele miljoenen euro in Nederlands zorgvastgoed geïnvesteerd. Hoe is deze financiering tot stand gekomen? Wat is het verwachte rendement voor zorgvastgoed, en hoe blijft het betaalbaar voor de gebruiker? Maar ook; wat kunnen we als buren van elkaar leren en welke mogelijkheden zijn er? 

Wat is er vanuit Belgisch perspectief aantrekkelijk aan het Nederlandse zorgvastgoed om hier te investeren? Met een zeer rijke bron van kennis van onderstaande sprekers wordt tijdens deze webinar de visie van het Belgische zorgvastgoed tegenover die van het Nederlandse zorgvastgoed geplaatst.

Sprekers: 

Ir Sophie Keulemans-ter Kuile MhBA (1969) is directeur Huisvesting bij Cordaan in Amsterdam. Na een studie Bouwkunde aan de TU Delft werkte zij als architect en projectontwikkelaar, totdat ze de overstap naar de zorg maakte. Met passie geeft zij leiding aan de grote vastgoedportefeuille van Cordaan ten behoeve van de vele doelgroepen die Cordaan verzorgt in een grootstedelijke omgeving.

Na afronding van zijn studie (Bedrijfskunde/MSc. Real Estate & Construction) heeft Will zich kunnen ontwikkelen tot een specialist voor meerdere segmenten en disciplines in het vastgoed; 50/50 zowel in Nederland als in België. Met ervaring op verschillende gebieden zoals kantoren, (zorg)woningen en hotels is hij creatief in benadering en oplossing. Will is actief voor enkele Belgische fondsen en ontwikkelaars in Nederland en is tevens als associate verbonden aan Fakton Rotterdam (belux).

Tom Pieters is Manager Vastgoed bij Lentis. Hij is geboren in 1983, gehuwd en trotse vader van 2 dochters. Tom heeft een master Real Estate gedaan aan de Hanzehogeschool, daarna nog verschillende korte opleidingen en tenslotte de post HBO bedrijfskunde. 
De organisatie Lentis is werkzaam op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in brede zin en heeft ca. 4.200 medewerkers. Lentis is een organisatie met een omvangrijke vastgoedportefeuille, zowel eigendom en huur, oude, oudere en nieuwbouw, stedelijk en landelijk gelegen. Het werkgebied van Lentis ligt voor een groot deel in Groningen en Drenthe maar heeft ook locaties in Friesland, Overijssel en Utrecht.

Met 24 jaar vastgoedervaring van commercieel vastgoedmanagement, waardering en portfoliomanagement tot corporate real estate management en ontwikkeling van zorgvastgoed voor eindgebruikers draagt Guido heel wat kennis met zich mee. 
Guido integraal verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling en integraal zorgvastgoedmanagement van meerdere vastgoedteams van 's Heeren Loo. Tevens is Guido lid van de expertiseteams overnames, Programmamanager Groninger Zorgakkoord en het seismisch versterken van het zorgvastgoed binnen de organisatie en is hij Projectleider Landelijk Vastgoedplan.

Begin 2012 heeft Koen besloten om de hoofdactiviteit van interim management naar ontwikkeling van vastgoed te verschuiven. Op zoekt naar een segment waarin hij als ontwikkelaar een belangrijke toegevoegde waarde kan brengen heeft hij gekozen voor een woonproject voor senioren met de bedoeling om niet alleen het gebouw te realiseren maar een uniek totaalconcept. De markt van serviceflats was op dat moment nog zeer beperkt door het wetgevend kader en de programmatie voor erkenningen, en het beoogde concept moest hieraan een antwoord bieden. Het succes van dit project was de directe aanleiding om meerdere projecten in portefeuille te nemen, met als resultaat een gediversifieerd aanbod in residentieel vastgoed en assistentiewoningen dat onder de naam Cornerstones (www.cornerstones.be) in de markt wordt gezet. Assisted living blijft echter hun grote passie en meer dan ooit het domein waarin ze een vooraanstaande speler willen zijn in Vlaanderen en mogelijk Wallonie.


Wij danken de sprekers voor het delen van hun uitgebreide kennis! 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top