Young Professional huisvestingspresentatie

Tijdens deze ochtend stond de interactie tussen VGME vastgoedprofessionals en de volgende generatie vastgoedprofessionals - de Young Professionals - centraal. Als introductie werd een speedcollege Management & Organisatie gegeven waarin enkele stellingen aan bod kwamen. Hierna werd de groep opgesplitst en kregen de Young Professionals het woord om hun huisvestingsconcept te presenteren en vastgoedkennis van de VGME leden op te doen. 

Presentatie huisvestingsconcept: 

Binnen de minor Real Estate op de Haagse Hogeschool maken studenten kennis met een verdieping op vastgoedmanagement waarvoor zij een huisvestingsconcept creëren om een bestaand leegstaand gebouw weer belangrijke meerwaarde te geven. Het concept wordt gezamenlijk door 3 studenten gemaakt en werd tijdens deze ochtend aan de aanwezige VGME leden gepresenteerd, waarna zij met elkaar in gesprek gingen om het concept verder aan te scherpen voor de officiële presentatie welke begin februari plaatsvindt. 

Wij danken docenten Alberdien Kenbeek en Barbara Groenevelt voor het organiseren van deze interessante en interactieve ochtend! 

Lees hier ook het VGME artikel gerelateerd aan deze ochtend, geschreven door vastgoedjournaliste Barbara Kramer. 

 

Meer over de opleiding: 

Binnen de minor Real Estate op de Haagse Hogeschool maken ruim 30 studenten kennis met een verdieping op vastgoedmanagement. Het doel van deze minor is om de student niet alleen een oriëntatie in de wereld van real estate te laten ervaren, maar ook een theoretische verdieping aan te bieden op enkele kernaspecten van het vakgebied. In deze minor wordt een brede definitie gehanteerd van real estate en vastgoedmanagement en passeren verschillende betrokken actoren de revue. De student is aan het eind van deze minor een aspirant gesprekspartner van diverse actoren betrokken bij verschillende vastgoedmanagementprocessen. In trefwoorden komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: vastgoedmanagement, vastgoedprocessen, specifiek vastgoed en huisvestingsmanagement waaronder specifieke financiële en juridische aspecten.

De student zal ook kennis maken met de herbestemming of transformatie van vastgoed. Hij of zij zal zich snel en effectief een beeld moeten vormen van betrokken actoren bij een leegstaand gebouw: op welke manier kan een leegstaand gebouw weer een belangrijke meerwaarde vormen? Het begrip rendement speelt hierin een belangrijke rol. Rendement kent een overduidelijke financiële kant, maar kan voor verschillende actoren op een andere manier worden uitgelegd. De student wordt uitgedaagd om voor een leegstaand gebouw een nieuw huisvestingsconcept te formuleren.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top