Ronde Tafels 'Gebouwautomatisering'

In samenwerking met onze partner Gebouw Automatisering (FHI) organiseerden wij op 5 september jl. de Ronde Tafel sessies 'Besparen doormiddel van gebouwbeheersystemen en gebouwautomatisering' op wederom een zeer bijzondere locatie: The Edge te Amsterdam waar Deloitte ons welkom heet. 

De middag werd afgetrapt met de presentatie van Vincent Steenkamp van Deloitte en Kees van Iwaarden van LOEK!. Naar aanleiding van real-time voorbeelden in The Edge vertelden Vincent en Kees over de ontwikkelingen om doormiddel van blockchain het gebouw verder te digitaliseren. 
Michel Tap van Cloud Energy Optimizer nam het stokje over om de aanwezigen te informeren over de 'human comfort experience', waarbij het Cloud Energy Platform 24 uur vooruit 'denkt' en de warmtecapaciteit van het gebouw benut om het zo aangenaam en energie-efficiënt mogelijk te klimatiseren. Doormiddel van het platform kan er energiebesparing worden gerealiseerd. 

Nu was het tijd om alle gasten aan het woord te laten en splitste de groep zich op om plaats te nemen aan de Ronde Tafels, welke eigenlijk vierkant waren. De specialisten die tijdens de ronde tafel sessies de gesprekken hebben geleid zijn experts op het gebied van (gebouw)data en gebouw automatisering. Zij hadden allen een business case, onderwerp of stelling voorbereid waarover de tafelgenoten gedurende 30 minuten informeel in gesprek gingen. De Ronde Tafels leverden zeer interessante gesprekken op waarbij mooie verbindingen tussen organisaties en personen ontstonden. Als afronding presenteerden de tafelhosts hun bevindingen over de besproken onderwerpen om nog verder na te bespreken tijdens de borrel in Grand Café Mahler. 

Wij danken de sprekers en tafelhosts voor het delen van hun uitgebreide kennis!:

  1. Vincent Steenkamp, Real Estate Consultant, Deloitte
  2. Kees van Iwaarden - Specialist digitalisering vastgoed en blockchain, LOEK!
  3. Michel Tap - Cloud Energy Optimizer
  4. Ed Matser - Building Technology
  5. Marcel Klok - Adviseur smart buildings, Monreale
  6. Thomas Lesger - Accountmanager, BEVECO

 

Wil je de presenaties van Deloitte en LOEK! (gezamenlijk) en Cloud Energy Optimizer nalezen? Klik dan op de link om de presentatie te downloaden. Veel leesplezier! 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top