Masterclass ROZ en de Leegstandwet

Tijdens de Masterclass 'ROZ 2015 en de Leegstandwet' op 19 april 2018 werden beide onderwerpen door spreker Jeroen Kist* uitgebreid met de aanwezigen besproken. 

Naast een algemene introductie over de achtergrond en het systeem van de Leegstandswet werd nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen verhuren op grond van de Leegstandwet en het ‘gewone’ huurrecht voor woonruimte. Wat zijn de voordelen en risico’s van verhuur op grond van de Leegstandwet?

De Raad voor Onroerende Zaken stelt modelovereenkomsten en algemene bepalingen voor de huur en verhuur van winkels, woningen en kantoren en overige gebouwde onroerende zaken (zgn. artikel 7:230A BW). De modelovereenkomsten en algemene bepalingen zijn ‘market practice’. In de Masterclass werd nader ingezoemd op de valkuilen en de ruimte die het ROZ 7:230a BW model en algemene bepalingen bieden voor zowel de huurder als de verhuurder.

*Jeroen Kist is gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht. Hij richt zich met name op asset- en propertymanagement, (ver-)koop en (ver-)huur van onroerende zaken en daarmee samenhangend vastgoedgerelateerd verbintenissenrecht.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top