Nieuws

 • Rotterdam klimaatneutraal

  Barbara Kramer - REMARK

  Je kan het dak op: hoe Rotterdam klimaatneutraal wordt
  Sinds het klimaatakkoord van Parijs is aandacht voor klimaatverandering niet meer weg te denken. Ook in Rotterdam. Dacht de stad 10 jaar geleden nog na over mogelijke scenario’s als gevolg van klimaatverandering, tegenwoordig is het vanzelfsprekend en urgent. Net als in de rest van Nederland komen initiatieven op, en daarmee nieuwe uitdagingen, innovaties, veranderende rollen en regelgeving. Lees hier de complete rapportage (exclusief voor leden).

  lees meer
 • VGME certificaten uitgedeeld!

  Leden met 40 of meer PE punten hebben in juli hun VGME certificaat mogen ontvangen. Ruim 30% van de leden heeft dit mooie aantal ondertussen behaald en het bestuur verwacht dat dit aantal komend jaar nog flink zal stijgen. 

  De Permanente Educatie (PE) systematiek is drie jaar geleden door VGME geïntroduceerd. Hierin is opgenomen dat VGME leden binnen een periode van drie jaar minimaal 40 PE punten behaald dienden te hebben om als persoon in het VGME register geregistreerd te blijven. Deze pilot is laatst door het VGME bestuur verlengd met één jaar. Het VGME-register blijft tot 1 juli 2020 ongewijzigd; na 1 juli 2020 kunnen enkel VGME leden die binnen de daarvoor aangegeven jaren 40 PE punten of meer hebben behaald, en vervolgens jaarlijks 15 PE punten halen, in het register geregistreerd blijven.

  lees meer
 • Masterclass 'De klimaatbestendige stad'

  "Rotterdam is nu nog koploper vervuiling, maar we willen binnen 10 jaar koploper duurzaamheid zijn.” Arno Bonte, wethouder duurzaamheid en energietransitie. Een groot onderdeel van deze aanpak is de aanleg van groene daken in Rotterdam, welke een groener aanzien geven, een buffer bij regenafvoer vormen en voor een langere levensduur van een dak zorgen. Van der Tol B.V. en AM werken met de Gemeente Rotterdam aan een groenere, gezondere en leefbaardere stad en gaven deze dag meer inzicht in hun duurzame aanpak. Lees hier meer over deze inspirerende middag. 

  lees meer
 • VGME Dossier

  Heb jij de reportages uit het VGME dossier al gelezen (alleen voor leden)? Met de informatie uit deze reportages hou jij je vastgoedkennis up-to-date. Deze maand lees je hier over 'Woondomeinen: trends in het nieuwe stedelijk wonen'. 

  lees meer
 • Masterclass 'Studentenhuisvesting als aanjager van het nieuwe wonen in de stad'

  Sprekers van Pop-up City, The Class of 2020 en Greystar deelden hun uitgebreide kennis over 'living as a service' tijdens de Masterclass 'Studentenhuisvesting als aanjager van het nieuwe wonen in de stad'. De middag begon met een interessante rondleiding over OurCampus en OurDomain, waarna de aanwezigen plaatsnamen op de tribune van de lounge, tussen de biljarttafel en de flipperkast waar even daarvoor studenten hun studiepauze nog doorbrachten. Lees hier meer over de Masterclass en bekijk de foto's. 

  lees meer
 • Bijzonder geslaagde Masterclass 'De alternatieven voor gasloos bouwen'

  De volledig volgeboekte Masterclass 'De alternatieven voor gasloos bouwen' op 8 mei jl. in De Rotterdam was een middag gevuld met enorm veel kennis. Maar liefst vijf sprekers deelden hun kennis over onderstaande onderwerpen, waarop interessante discussies met de zaal volgden. Lees hier meer, bekijke de foto's en download de presenaties van de sprekers om nog meer kennis op te doen. 

  lees meer
 • Een bijzonder inspirerende dag tijdens de VGME Vastgoedsociëteit 'De Klimaattafel'

  De uitzonderlijke VGME Vastgoedsociëteit 'De Klimaattafel' met presentaties van Diederik Samsom en Marcel de Boer (Troostwijk Group) vond plaats in het  Louwman Museum te Den Haag. Lees hier het verslag en bekijk de foto's. 

  lees meer
 • Terugkijken en vooruitbewegen

  Barbara Kramer - REMARK

  Terugkijken en vooruit bewegen: in gesprek met Jan van Zuijlen, een van de Q-teamleden van VGME. Het Q-team is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de programma’s en visie binnen VGME als van kennisdeler in de vastgoedbranche. We spreken Van Zuijlen over VGME en de huidige trends. 

  De Q van kwaliteit

  Jan van Zuijlen vormt samen met drie andere leden het Q-team binnen VGME; zij bewaken de kwaliteit van de events en zorgen ervoor dat VGME als brancheorganisatie aansluit bij de kenniswensen van de leden. ‘Kennisdeling is een belangrijke pijler van VGME,’ vertelt Van Zuijlen. ’Hoe kunnen we een platform bieden waarmee we kennis zo optimaal mogelijk verspreiden en onze eigen leden actief hun kennis kunnen verdiepen én delen? Als VGME willen we elkaar over actuele onderwerpen informeren, onder andere door bijeenkomsten en masterclasses.’

  In 2018 werden er enquêtes onder de leden gehouden. Daaruit bleek dat de masterclasses en bijeenkomsten goed bevallen zijn. Van Zuijlen: ‘We zijn thematisch goed bezig. Wat het meest aanspreekt zijn combinaties van trends; wat gebeurt er bijvoorbeeld rondom circulariteit, gekoppeld aan de trend van impact investing? We zoeken steeds de beste sprekers bij actuele onderwerpen, dat werkt! Die lijn willen we doortrekken in het nieuwe jaar.’ 

  Terugkijken en voorspellen

  Van Zuijlen deelt – als kennisdeler – ook graag de trends die hem het afgelopen jaar in de vastgoedmarkt opvielen: ‘Er is nog steeds veel geld bij beleggers om te investeren, maar waakzaamheid is geboden. Iedereen voelt dat we aan de bovenkant van de cyclus zitten. We zien ook nieuwe spannende ontwikkelingen en technologieën. PropTech bijvoorbeeld: het toepassen van nieuwe technieken in bestaande gebouwen, zoals het monitoren van vastgoed middels sensoren, IoT en AI om vervolgens via data-analyse het gebouw beter te laten functioneren. Of ConTech, de verdere automatisering en digitalisering die we inzetten om te bouwen. 

  Veel ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, geeft Van Zuijlen toe, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. ‘Ik zie nieuwe dienstverlening ontstaan, zoals Building as a Service: een gebouw of ruimte als dienst, gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt al wel, maar wat als we anders gaan kijken naar de hardware: laat een leverancier niet alleen de bouwmaterialen leveren, maar daar ook eigenaar van blijven. Met kopieermachines en verlichting kan het al, waarom niet met een heel gebouw? Als een leverancier zelf verantwoordelijk blijft en nauw betrokken is bij de gebruiker, zie je dat de innovatiecurve stijl omhoog gaat. De leverancier heeft er direct baat bij dat het product langdurig goed blijft functioneren. 

  In 2019 zoeken we nog meer de verbinding op 

  Bij VGME blijven we het komend jaar doorpraten over de nieuwste trends en ontwikkelingen. Circulariteit, PropTech en BaaS zijn daarbij voor Van Zuijlen ook komend jaar de hot topics.

  Ook denkt het Q-team na over manieren om de kennis van de oudere generatie door te geven aan jongere leden. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren rond een thema en daar leden vanuit verschillende generaties en disciplines bij elkaar te zetten. Van Zuijlen: ‘In kleiner comité kunnen mensen meer op de inhoud in, hun ervaring en oplossingen uitwisselen. Vaak is er 1 innovatie die door iedereen apart wordt ontwikkeld, dat is eigenlijk zonde. We zouden steeds meer naar keteninnovatie moeten gaan, want ieder vanuit zijn eigen discipline alleen werkt onvoldoende. De krachten bundelen, dat willen we nóg meer uitwerken in het nieuwe jaar.’ 

  lees meer
 • Nieuw financieel bestuurder toegetreden bij VGME

  Inge Bassant

  Per 1 januari 2019 is Gilbert Boutier RVGME als financieel bestuurder toegetreden tot het bestuur van Stichting VastgoedManagers-Expert. Gilbert Boutier is eigenaar van Three Mountains Interim Management en heeft ruime ervaring als executive financial, change en project manager.

  Gilbert: “Digitalisering & Data worden alleen maar belangrijker. Dat geldt zeker ook voor vastgoed. VGME zal als netwerk- en kennisorganisatie op het gebied van innovatie en verdere professionalisering van vastgoedbeheer hierin een rol kunnen spelen. De interactie en vooral de samenwerking tussen beleggers, asset managers, property managers en toeleveranciers zal verder worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Als interim vastgoed en finance professional bij beleggers, asset managers en property managers hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan dit proces.” 

  VGME bestuur 

  Per 1 januari 2019 is Koert Hans Smit teruggetreden als financieel bestuurder. Het VGME bestuur is ervan overtuigd dat Gilbert Boutier met zijn uitgebreide kennis en ervaring op het financiële vlak de juiste persoon is om deze rol te vervullen. Tevens is Gilbert al ruim 5 jaar lid en is daarmee bekend met de gang van zaken van de stichting. Voorzitter Loek Langezaal RVGME en secretaris Robbert Geerlings RVGME verwelkomen Gilbert met veel enthousiasme binnen het bestuur van Stichting VastgoedManagers-Expert. 

  lees meer
 • Houvast voor vastgoed - the next generation

  Barbara Kramer - REMARK

  Vastgoedmanagement toen en nu: er is heel wat veranderd! Zowel de oprichters van VGME als docenten van de vastgoedopleidingen hebben hun kijk op de branche, en de toekomst van VGME: hoe kan deze een rol blijven spelen in het verbinden van professionals en het delen van kennis, nu én in de volgende generatie?

  Hoe het begon

  ‘Ik weet het begin van VGME nog precies’, vertelt Cees van Beukering RVGME, een van de oprichters van VGME: ‘We hadden een uitje bij Connexxion, via een cursist van onze post-hbo-opleiding Vastgoedmanagement. In de bus daarheen ontstond bij mij en Theo du Pree RVGME het idee om een club op te richten voor oud-cursisten. Om kennis te delen, bijeenkomsten te organiseren, elkaar te blijven zien.’ De club kwam er in 2002: VGME. 17 jaar later is het oorspronkelijke groepje van een paar man uitgegroeid tot meer dan 400 leden.

  De cursus die de aanleiding vormde, was de - uiteindelijke - post-hbo-opleiding die Van Beukering startte: ‘In de jaren ‘80 zetten we een cursus op om planmatig onderhoud te onderwijzen aan corporaties’, legt hij uit. ‘Dat was zo’n succes dat het zich uitbreidde naar andere bedrijven, en de Haagse hogeschool er een opleiding van wilde maken.’ Samen met Jan Naus ontwikkelde hij het lesmateriaal. Het resulteerde in de post-hbo-opleiding Systematisch Beheer en Onderhoud. Van Beukering: ‘Dat ging over vragen als: ‘Hoe ga je goed om met je portefeuille?’, ‘Hoe haal je een maatschappelijk en financieel rendement?’. Later veranderde het in de opleiding Vastgoedmanagement, die tegenwoordig wordt aangeboden door de Vastgoed Business School (VastgoedBS).’

   

   

   

   

   

   

   

  Vastgoedstudies werken samen met de branche

  Ook Ruud van Wezel en Hans Nieuwenhoven zijn, als docenten van de studie Facility Management (FM) aan de Haagse Hogeschool, bekend met de branche. Van Wezel vertelt hoe ze samenwerkingen aangaan met andere bedrijven vanuit de minor Real Estate: ‘We hebben contact met gemeenten en vastgoedeigenaars. Groepjes studenten krijgen een bestaand leeg gebouw toegewezen en moeten in 10 weken tijd een concept neerleggen. Ze zijn multidisciplinair; studeren Bouwkunde, HRM, commerciële economie, small business, retail management en Facility Management. Daardoor krijg je een andere blik op vastgoed.’

  Nieuwe generatie: wonen, werken en spelen

  ‘Het is echt een nieuwe generatie’, ziet Van Beukering. Tegenwoordig zijn het design thinkersdie nadenken over openbare ruimten. En er spelen andere thema’s. Vastgoedmanagementricht zich steeds meer op de klant, de customer journey, innovatie. En het gaat over onder andere big data, kunstmatige intelligentie, internet of things, circulaire economie, duurzaamheid.’ Sleuteltechnologieën die sociale en zakelijke weefsels veranderen, ook de vastgoedwereld. Dat doen we met vooruitziende kennisdragers van het Platform Economie & Ruimte.’

  Nieuwenhoven: ‘In het toekomstige vastgoedmanagement wordt de gebruiker van het vastgoed steeds belangrijker. Doordat zij bijdragen aan de kasstromen bepalen ze voor een belangrijk deel de vastgoedwaarde voor beleggers. De gebruikers staan daarom centraal in het moderne vastgoedonderwijs.’

  ‘Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie veel traditioneler is dan wordt gedacht,’ voegt Van Wezel toe. ‘Ze willen banen waar ze zich kunnen ontwikkelen, maar die ook zekerheid geven. Anders dan vroeger werkt vastgoed niet meer voor het vasthouden en aantrekken van millennials. Ze willen wel een koophuis, maar niet te ver forenzen. Dat blijkt ook uit onderzoeken van CBRE.’

   

   

   

   

   

   

   

  VGME en de next generation: win-win

  Van Beukering: ‘VGME is altijd bedoeld geweest als een manier om kennis te delen én in contact te blijven met anderen in de markt. Dan lever je een bijdrage aan actualiteit en professionaliteit die de vastgoedmanager van de toekomst nodig heeft.’

  ‘Vanuit de minor Real Estate stromen veel studenten als young professionalnaar de vastgoedpraktijk,’ vertelt Nieuwenhoven. ‘De gastdocenten kunnen jong talent al vroeg scouten. De opleiding is bij de samenwerking met VGME gebaat bij het afstemmen van het onderwijs op de vastgoedpraktijk. Een win-win situatie!’

  Ook Ruud van Wezel ziet de waarde in van een kruisbestuiving tussen beginnende en meer ervaren vastgoedprofessionals. ‘Zo’n event als ‘Ronde tafel met Young Professionals FM en RE' dat we binnenkort organiseren met VGME, daar hebben alle partijen wat aan. De ouderen kunnen hun kennis overdragen: hoe het vak er concreet uitziet, hoe complex het kan zijn. Van de young professionalsleren ze over IT, het inzetten van online; social media. Zo leren ze van elkaar.’

   

  Auteur: Barbara Kramer - REMARK
  Publicatiedatum: december 2018

   

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb